Republika – Kombinat

FacebookTwitterGoogle+Share

Republika - Kombinat

YouTube Preview Image

kombinat pracuje
oddycha buduje
kombinat to tkanka
ja jestem komórk±
nie wyrwê siê
nie wyrwê siê
to tylko wiem
wiem wiem wieeeeeeem

to tylko wiem

kombinat pulsuje
nikt nie wie ¿e ¿yje
nic nie wiem o sobie
mam têtno miarowe
nie wyrwê siê
nie wyrwê siê
to tylko wiem
wiem wiem wieeeeeeem
to tylko wiem
to tylko wiem
to tylko wiem
to tylko wiem
to tylko wieeeeeeeeeeeeeeeeeeee…m

to tylko wiem!

te biurka siê ci±gn±
a¿ hen po widnokr±g
zasypiam w szufladzie
dok³adnie wskazanej
nie wyrwê siê
nie wyrwê siê
teraz ju¿ wiem
wiem wiem wieeeeeeeeeeem
teraz ju¿ wiem teraz ju¿ wiem teraz ju¿ wiem
teraz ju¿ wiem
teraz ju¿ wieeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeem
teraz ju¿ wiem
teraz ju¿ wiem
teraz ju¿ wieeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeem…

FacebookTwitterGoogle+Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *